Allmänna villkor hemstädning!

Här kommer lite allmänna villkor som jag har för hemstädning hos dig som kund. Om någon tvist skulle uppkomma så är det dessa villkor som jag kommer att rätta mig efter.

 1. Utbud av tjänster
  Jag tillhandahåller hemservice vilket betyder enligt mig & i mina avtal städning, fönsterputs plus annat hushållsarbete som du som kund & jag kommer överens om & skrivit ett avtal för.
 2. Åtaganden
  2.1 Har hemservice bokats med RUT-avdrag är det kundens ansvar att säkerställa att kunden är berättigad till RUT-avdrag för den adress där tjänsten utförts på “Bostad i avtalet”

  2.2 Jag förbinder mig att utföra överenskomna hemservicetjänster på ett proffesionellt & för branschen korrekt sätt. Jag ska vid utförandet av tjänsten använda mig av den kunskap & erfarenhet jag har.

  2.3 Kunden skall informera & samråda med mig om samtliga förhållanden som jag behöver känna till för att kunna utföra uppdraget proffesionellt och korrekt.

  2.4 Jag äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan säga upp detta avtal. Jag ska dock därvid omgående informera & samråda med kunden. Med särskilda skäl avser tex. att arbetsmiljön är undermålig eller ohälsosam, om jag känner mig kränkt vid besök hos kund eller känner mig otrygg eller om samarbetet mellan mig och kunden inte fungerar tillfredställande.
 3. Avgifter & övriga betalningsvillkor
  3.1 Kunden skall till mig betala överenskommet pris som står enligt påskrivet avtal & enligt prislista som finns på denna hemsida. Vid eventuella rabatter skall det stå klart & tydligt i avtalet.

  3.2 Fakturering sker enligt påskrivet avtal.
  Betalningen skall ske senast 30 dagar ( om inget annat överenskommet ) från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift fn. 60 kr samt dröjsmålsränta enligt nu gällande referensränta med tillägg av 8%

  3.3 För tjänster som är berättigade till RUT- avdrag anges två belopp på fakturan. Det högre beloppet avser den totala kostnaden för tjänsten & det lägre beloppet avser beloppet efter avdragen skattereduktion för arbetskostnader. Är kunden berättigad till skattereduktion ska det lägre beloppet väljas.

  3.4 Om kunden i 3.3 har valt det lägre beloppet gäller följande: Om skatteverket inte godkänner kundens direktavdrag, exempelvis på grund av att kunden inte är berättigad till skattereduktion eller har angett felaktig bostad enligt 2.1 ska kunden mot en påminnelsefaktura erlägga det obetalda beloppet från ursprungsfakturan.

  3.5 Jag äger rätt att höja de under 3.1 ovan avtalade beloppen. Sådan höjning ska meddelas kunden skriftligt senast 1 månad i förväg.

  3.6 Anmärkningar på mina fakturor ska skriftligen vara mig tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum.
 4. Ombokning/ avbokning av städtillfälle
  4.1 Kunden har möjlighet att omboka städtillfälle. Kunden ska meddela ombokning senat 1 dag innan städtillfället för att jag ska kunna lägga om mitt schema. Om ombokning sker inom 1 timma från att jag skall vara hos kund debiteras kunden halva kostnaden för denna dagens städtillfälle.

  4.2 Vill kund omboka städtillfället till annan dag (vid städabonnemang kommer vi gemensamt överens om ny dag skall infalla innan ordinarie städtillfälle eller om jag skall komma kommande städtillfälle. isf krediteras kund för detta tillfälle på kommande faktura.) kommer vi överens vilken dag som blir bäst & datum ändras på det påskrivna avtalet.

  4.3 Avbokar jag städtillfälle har kunden rätt att få städtillfället utfört vid annat tillfälle inom skälig tid.

  4.4 Städningen utförs på vardagar mellan kl 8:00- 17:00 och ej vanligtvis på helgdagar. Infaller städtillfället på en helgdag & jag har möjligheten att ta uppdraget då så gör jag det annars har kunden rätt att omboka städtillfället under förutsättning att jag har möjlighet att genomföra ombokningen, kunden & jag bestämmer vilket som blir bäst för oss båda.
 5. Ansvarsbegränsning
  5.1 Kunden förbinder sig att inte framställa eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan ren förmögenhetsskada i anledning av försenad eller utebliven städning.

  5.2 Kunden ska inneha giltig hemförsäkring & jag åtar mig enbart ansvar som täcks av kundens hemförsäkring.

Jag håller på & uppdaterar mina Allmänna Villkor för dig som kund & sidan är snart uppdaterad!

Pernilla Heljelid

Ägare av Nillas städ & hemservice